Paracuru

Paracuru 6380

kromi
kork. 14,5cm
lev. 45,5cm
ulkonema 19,5cm
LED 8W - 619lm
3000K

Paracuru 6382

antiikinmessinki
kork. 14,5cm
lev. 45,5cm
ulkonema 19,5cm
LED 8W - 619lm
3000K

Paracuru 6381

kromi
kork. 14,5cm
lev. 60cm
ulkonema 19,5cm
LED 12W - 908lm
3000K

Paracuru 6383

antiikinmessinki
kork. 14,5cm
lev. 60cm
ulkonema 19,5cm
LED 12W - 908lm
3000K

Paracuru 6384

kromi
kork. 14,5cm
lev. 89,5cm
ulkonema 19,5cm
LED 18W - 1257lm
3000K

Paracuru 6385

antiikinmessinki
kork. 14,5cm
lev. 89,5cm
ulkonema 19,5cm
LED 18W - 1257lm
3000K